Aktualności

W dalszym ciągu oczekujemy na rozwiązane zadania 18-19-1-08. Pierwsza osoba, która nadeśle poprawne rozwiązanie otrzyma 12 punktów.

Nadesłano rozwiązanie zadania 18-19-2-3-08. Jego autor -- Krzysztof Boryczka -- otrzymuje komplet 12 punktów. Gratulujemy.

Nadesłano rozwiązanie zadania 18-19-1-05. Autorem rozwiązania jest uczeń klasy VIII, który otrzymuje komplet 12 punktów.

Kolejne zadania zostaną opublikowane 30 listopada 2018 r.

Witamy w lidze ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. Jako jedyny nadesłał poprawne rozwiązanie zadania 18-19-1-09. Gratulujemy!

Wpłynęło poprawne rozwiązanie zadania 18-19-2-3-07 nadesłane przez Adama Szerudę z klasy 2c. Gratulujemy Adamowi, który zgodnie z zapowiedzią zgarnia pulę 15 punktów.

Wpłynęło jedno rozwiązanie zadania 18-19-2-3-07. Niestety, w rozwiązaniu oparto się się na twierdzeniu prawdziwym tylko dla trójkąta ostrokątnego. Osoba, która nadeśle jako pierwsza w pełni poprawne rozwiązanie tego zadania, otrzyma 15 punktów.